Пам'ятки для учнів


  План характеристики архітектурної пам'ятки

1. Назва архітектурної пам'ятки.
2. Вигляд архітектурної пам'ятки.
3. Призначення пам'ятки.
4. Час створення і місце будування.
5. Держава, в якій створено архітектурну пам'ятку.
6. Замовник або ініціатор створення.
7. Автор (архітектор).
8. Матеріал для будівництва.
9. Основні компоненти споруди.
10. Споруда поодинока чи збудована в ансамблі? Споруди, які входять до ансамблю.
11. Види мистецтва, використані у споруді.
12. Значення цієї пам'ятки архітектури для історії та культури країни, в якій вона                            побудована. 
13. Ваше особисте враження від пам'ятки.
Як скласти історичний портрет

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча.
 1.1. Де і коли він народився?
 1.2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався? 
 1.3. Як формувалися його погляди?
2. Особисті якості й риси характеру.
 2.1. Як особисті якості діяча впливали на його діяльність? 
 2.2. Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?
3. Діяльність історичного діяча.
 3.1. Охарактеризуйте основні справи його життя.
 3.2. Які успіхи й невдачі були в його справах?
 3.3. Які верстви населення підтримували його діяльність, а які — ні та чому?
 3.4. Хто були його друзі, а хто вороги та чому?
 3.5. Якими були наслідки його діяльності:
 а) для сучасників;
 б) для нащадків?
 3.6. 3а  що людство вшановує цю людину?
4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?
 4.1. Які почуття викликає у вас його діяльність?
 4.2. Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.


Оцінка діяльності історичної особи

1. Про кого йде мова? Ким він (вона) були?
2. Чому його (її) вважають історичною особою? Що ви вважаєте головним результатом його (її) діяльності?
3. Якими засобами він (вона) досягли своєї мети? Чи схвалюєте ви ці засоби?
4. Які риси характеру допомогли, а які — заважали йому (їй) досягти результатів?
5. Чи могли ці результати бути досягнуті без його участі та іншими засобами?
6. Як результати його діяльності змінили життя людей? Чого
більше позитивного чи негативного вбачаєте в цих результатах?

Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ

1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.
2. Спробуйте з'ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, й визначте                  
об'єктивність його висновків.
3. Проаналізуйте наведені аргументи й логіку наведених доказів.
4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть, чому ви зробили
саме такий вибір.

Як працювати з історичним документом

1. З'ясуйте походження документа.
 1.1. Хто його автор? Чиї інтереси захищає?
 1.2. Як могли вплинути на автора історичні події чи загальна ситуація в цей період?
 1.3. За яких історичних обставин він з'явився?
 1.4. Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником,
оцінка події істориком, законодавчий акт...)?
 1.5. Про що розповідається в документі? Яка сторона подій чи явища замовчується?
 1.6. Які почуття викликає документ у читачів?
 1.7. Що вас здивувало в цьому документі, а що вразило?
2. З'ясуйте, яке завдання до документа ви повинні виконати і що для цього потрібно.
 2.1.Якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи
особу, пригадайте, що вам уже відомо про це.
3. Прочитайте текст документа, визначте значення понять і термінів, що містяться в
ньому.
4. Спробуйте виконати завдання. Якщо ви не можете це зробити, визначте, що вам
заважає.
 4.1.Зверніть увагу на те, як сформульовано завдання; можливо, ви не зрозуміли
поставленого питання. 
 4.2.Прочитайте уважно й повільно документ ще раз, звертаючи увагу на зміст окремих
речень.
5. Як цей документ кореспондується з іншими свідченнями про ці факти, подію, явище
чи процес?Як аналізувати історичне джерело

1. Оберіть спосіб роботи: перегляд, читання, вивчення.
• Ознайомтесь із джерелом, визначте: автора, співавтора, учасників його підготовки;
час і місце створення тексту (за його змістом); як вплинули історичні умови на його
створення.
• Визначте: джерела інформації, що вивчається; мету автора (ів) тексту .
2. Визначте:
вид джерела (лист, щоденник, архівний документ тощо);
що собою являє цей текст: поданий повністю чи уривок;
про що йдеться в даному тексті.
3. Вивчіть та проаналізуйте зміст текст:
спробуйте зрозуміти, виділити його основні положення;
подумки поділіть зміст тексту на змістові частини, виділіть головні думки кожної
частини;
під час вивчення тексту формулюйте головні думки джерела й записуйте їх у вигляді
тез або цитат, ключових слів.
4. Оцініть ступінь достовірності викладених у тексті відомостей:
чи є автор безпосереднім свідком того, про що пише;
первинність або вторинність інформації.
5. Визначте:
чи є автор представником нової точки зору або він пропонує ексклюзивний погляд на
події;
в яких ситуаціях можна використовувати цю інформацію.
6. Виявіть значення та інформацію, що в ньому міститься, для сучасності та для
кожного з нас.
7. Дайте узагальнюючу оцінку даного джерела.

Як аналізувати історичну карикатуру

1. Чи можете ви впізнати персонажів, зображених на карикатурі?
2. Якщо це реальні люди, то назвіть їх і те, яке місце вони посідали в суспільстві на час
створення карикатури.
3. Перевірте дату створення карикатури. Якій події присвячена карикатура?
4. Що ви знаєте про події, а також про персонажів, зображених на карикатурі?
5. Що означає підпис під карикатурою? Він смішний чи іронічний? Якими засобами
досягається той чи інший ефект?
6. Персонажі на карикатурі зображені позитивно чи негативно?
7. Наскільки ефективна карикатура у досягненні своєї мети?
8. Чи змінила дана карикатура вашу оцінку про осіб, яких зображено на карикатурі?

Як аналізувати історичну фотографію

1. Що, по-вашому, зображено націй фотографії?
2. Хто ці люди? Чим вони займаються?
3. Які ще об'єкти зображено?
4. Орієнтовно назвіть, коли, по-вашому, могла бути зроблена ця фотографія (Рік.
Період. Подія.).
5. В яку пору року зроблена фотографія?
6. Чи це звичайна фотографія, чи для неї спеціально позували перед камерою?
7. Яку максимальну інформацію ми можемо почерпнути з фото?
8. Назвіть інші історичні джерела, які могли б вам допомогти перевірити правильність
ваших висновків, зроблених на основі фотографії.
9. Що вам уже відомо про події, які зображено на фотографії, з попередніх уроків
історії?
10. Чи викликала фотографія питання, на які ви хотіли б отримати відповідь?

Схема аналізу плакатів

1. Визначити подію (і її дату), якій присвячений плакат.
2. Визначити, на чиє політичне замовлення він був  виготовлений і для якої                аудиторії.
3. Проаналізувати персонажі та символи плаката.
4. Звернути увагу, які фігури, об’єкти винесені на передній план і що – на                  задній.
5. Проаналізувати, які фігури і об’єкти зображені великими та маленькими              і чому.
6. Сформулювати повідомлення, яке плакат був покликаний донести до                    своєї аудиторії.


Немає коментарів:

Дописати коментар